Polityka prywatności

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bestom dentonet.pl sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO,  ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).  
Przed wyrażeniem zgody zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wyrażenie takiego oświadczenia administratorowi pocztą na adres Wigury 15a, Łódź 90-302 albo za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.